Vijećnica poljoprivrednog fakulteta Osijek

Kategorije: Opremanje objekata, Uredi,

Grad: Osijek

Županija: Osječko-baranjska

Lokacija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet

Prostor: Vijećnica