Veleučilište Šibenik

Kategorije: Obrazovne institucije, Opremanje objekata,

Grad: Šibenik

Županija: Šibensko – kninska

Lokacija: Veleučilište Šibenik

Oprema: pomične i fiksne stolice i stolovi, klupe, ploče