Sveučilište u Splitu, Zgrada tri Fakulteta

Kategorije: Obrazovne institucije, Opremanje objekata,

Grad: Split

Županija: Splitsko-dalmatinska

Lokacija:Sveučilište u Splitu, Zgrada tri Fakulteta

Prostor: 5 amfiteatara

Oprema: stolice, stolovi