PPD, Vukovar

Kategorije: Opremanje objekata, Uredi,

Grad: Vukovar

Županija: Vukovarsko – srijemska

Lokacija: PPD, Vukovar

Oprema: pomične i fiksne stolice i stolovi, klupe, ploče