Kulturno turistički centar Opatija

Kategorije: Kongresne dvorane, Opremanje objekata,

Grad: Opatija

Županija: Primorsko-goranska

Oprema: stolice, zvučne obloge zidova