Gradska vijećnica Drniš

Kategorije: Kongresne dvorane, Opremanje objekata,

Grad: Drniš

Županija: Šibensko-kninska

Oprema: stolice, predsjednički stol s govornicom